Olika typer av tärningsspel

Yatzy
Yatzy uppfanns på 1950-talet och har nog blivit det mest populära tärningsspelet som finns. I princip alla har nog minst en gång spelat Yatzy. Det som behövs är fem stycken tärningar, en penna och ett block där alla poängsatser finns. Yatzy fungerar som så att alla kastar tärningarna en gång var och den som får högst summa får börja spela. Man kastar tärningarna och då kan man välja att använda tärningarna som de är eller kasta om de tärningar som man vill. Spelet fortsätter tills satsningarna är slut och den som har högst poäng vinner.

Etthundra
Etthundra är ett av de enklaste tärningsspelen och det enda som behövs är en tärning, ett pappersark och en penna. Målet med etthundra är att man ska få etthundra poäng, därav namnet. Två till sex ger två till sex poäng och får man en etta så förlorar man alla poäng. Alltså ska man undvika ettan helt eftersom oavsett hur många poäng du har skrapat ihop så förlorar du alla poäng, även om du har 99 poäng. Har man fått 100 poäng så har man vunnit spelet.

Craps
Craps är ett annat enkelt tärningsspel och är mycket populärt i USA, speciellt som ett tidsfördriv. Endast två tärningar behövs och det är vanligt att man satsar pengar eller något annat. Spelarna kastar varsin tärning och den som får högst siffra får börja. Först placerar spelarna insatserna om man kör på det viset och den som börjar spelet kastar båda tärningarna och får man sju eller elva så vinner man. Sedan är det den andra spelaren som kastar.

Threes
Threes, som på svenska är treor, är ett spel som har varit populärt i USA under en lång tid men har inte varit så känt i Sverige. Det är ett ganska enkelt spel så därför lär det inte dröja någon lång tid innan den kommer hit i större skala. Här behöver man fem vanliga tärningar och man ska få så låga siffror som möjligt i varje spelomgång. Spelet börjar som alla tärningsspel, att den som får högst värde får börja. Spelaren kastar tärningarna och får kasta om dem upp till fem gånger men inte alla fem tärningarna och när alla kastat så är omgången slut. Den bästa summan man kan få är fem treor.

Tärningsspel i kombination med andra speltyper
Tärningsspel kan kombineras med andra spel också, till exempel Fia med knuff som är kombinerad med brädspel. Alla har nog också spelat det här spelet så de flesta vet hur det går till. Men så här går det till: Pjäserna ska flyttas från boet, ta sig runt hela spelplanen och in till mitten av brädan. Två till fyra personer kan spela samtidigt. Spelet börjar med att man ska försöka ta sig ur boet genom att man får antingen en etta eller en sexa på tärningen och sedan fortsätter spelet med att man går runt planen. Hamnar man på samma ruta som en annan spelare så måste den spelaren flytta tillbaka pjäsen till sitt bo. Spelet slutar med att någon tar sig till mitten av spelplanen.

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.